TECRİTE KARŞI MÜCADELE PLATFORMU AYLIK HAK İHLALLERİ RAPORU

TECRİTE KARŞI MÜCADELE PLATFORMU AYLIK HAK İHLALLERİ RAPORU
TECRİTE KARŞI MÜCADELE PLATFORMU AYLIK HAK İHLALLERİ RAPORUNU BİR BASIN AÇIKLAMASIYLA  DUYURACAKTIR.
DUYARLI TÜM KİŞİ VE KURUMLARI BEKLİYORUZ.

YER: GALATASARAY LİSESİ ÖNÜ
SAAT: 17:00
TERİH:18.AĞUSTOS 2013

BASINA VE HALKIMIZA

18 Ağustos 2013

Hapishanelerde tecrit işkencesi devam ediyor. AKP'nin hapishanelerde devrimci tutsaklara uyguladığı baskı ve saldırıları her ay yayınladığımız hak ihlalleri raporuyla halkımıza duyuruyoruz. F Tipi Hapishanelerde işkence devam ediyor. AKP faşizmi devrimci tutsakları teslim almak için, beyinlerini çürütmek için her türlü baskıyı ve işkenceyi sürdürüyor. Biz tecrit işkencesine karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Devrimci tutsakları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.

Geçtiğimiz iki ay içinde, tutsaklara yapılan işkencelerden bir kısmını açıklıyoruz. Göreceğiz ki, bu birkaç örnek bile F Tipi hapishanelerin her gün işkence yapılan merkezler olduğunu anlamaya yeterli olacaktır.

BİR TUTSAK DAHA KANSER HASTASI

- Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Hapishanesinde tutuklu bulunan KEMAL AVCI MİDE KANSERİ!

8 ay önce tutuklanan Kemal Avcı’nın midesinde 3 olan ülser sayısı bu zaman zarfında 5’e çıkmış ve aylardır ısrarla sürdürülen girişimler sonucunda kanser teşhisi ancak konulmuştur. Oysa tutuklandığı günlerde dahi kanser riskinin yüksek olduğu belirtilmiş, teşhis – tedavi sürecinin hızlandırılması için ısrarlı bir çaba ortaya konulmuştur. Buna rağmen teşhisi 7 ay sürmüştür.

Devrimci tutsak Kemal Avcı kanser dışında epilepsi, yüksek tansiyon, şeker, böbrek rahatsızlığı, omirilikte sorun başta olmak üzere farklı hastalıkları da bulunmaktadır.

Mevcut şartlar altında iyileşip sağlıklı bir yaşam sürdürmesi mümkün değildir. Bunun hapishanede yapılması da hayati riskleri büyüteceği açıktır.

Kemal Avcı derhal serbest bırakılmalı, tedavisine dışarıda devam edebilmesi sağlanmalıdır.

Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre maruz kaldığı ağır bir hastalık veya sakatlık nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen tutsakların cezasının infazının iyileşinceye kadar ertelenmesi gerekiyor.

Oysa hapishanelerde 230’u ağır hasta olmak üzere toplam 411 hasta tutsak bulunuyor. 108 Ağır hasta tutsak AKP faşizmi tarafından hapishanelerde ölüme mahkum edilmiş durumda.

Yasaları uygulayın, hasta tutsakları derhal serbest bırakın!

-ŞAKRAN KADIN HAPİSHANESİNDE ÇIPLAK ARAMA İŞKENCESİ

Gezi eylemleri nedeniyle tutuklanarak Şakran Kadın Cezaevi'ne konulan Elif Kaya, çıplak arama işkencesine maruz kaldığı ve gardiyanlar tarafından darp edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Kaya'nın avukatı Ali Aydın, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, olayı şöyle anlattı: "Elif Kaya gardiyan grubunca sağlığa uygun olmayan ve duvarlarında ayak izleri olan 3 metre karelik bir alana sokularak aranmıştır. Bahse konu odanın duvarlarındaki ayak izleri, görevlilerin bu tutumu alışkanlık haline getirerek yasalarca istisnai olan bir uygulamayı yasa dışı ve keyfi bir tutumla esas hale getirdikleri anlaşılmaktadır. Müvekkile yasal çerçevede yapılan aramanın dışında 'ince arama' gerekçesiyle çırılçıplak soyunması istenmiştir. Görevliler 'Gel senin için özel şeyler hazırladık' diyerek alay eder şekilde aramayı yapmak istemişlerdir. Elif Kaya, 'Aramaya karşı olmadığını, ancak çıplak aramayı onur kırıcı olduğu için kabul etmeyeceğini' belirttiği halde gardiyanlar tarafından elleri, kolları ve bacakları tutularak, ağzı kapatılarak isteği dışında zor kullanılarak ve fiziksel şiddet uygulanarak elbiseleri çıkarılmış ve tacize varan tutum ve davranışlarla çıplak aramaya tabi tutulmuştur. Aynı gün avukat alarak ziyaretine gittiğimde müvekkilem bu durumu bana ağlayarak anlatmıştır. Kendisi bu uygulamaya tepki gösterdiği için kendisine su verilmemiştir."

KIRIKLAR 1 NO’LU F TİPİ HAPİSHANESİNDE KAMERA UYGULAMASI

-Kırıklar 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde bulunan devrimci bir tutsağın anlatımıdır: “İktidarın Gezi Parkı direnişçilerine karşı olan tahammülsüzlüğü ve yoğun saldırıları, hapishanelerde de biz tutsaklara yönelik olarak çok yönlü devam etmektedir. Son günlerde Adalet Bakanlığı’nın genelgesi gerekçe gösterilerek yaşam alanlarımız olan hücre (mutfak-yatakhane) ve havalandırma 24 saat görüntü alınarak kamera sistemiyle izlenmek istenmektedir. Ne hukuki ne de insani hiçbir dayanağı olmayan bu uygulama, insan onuruna, yaşama hakkına ve özel yaşamın gizliliğine yapılmış bir saldırı ve asla kabul edilemez bir uygulamadır.”

TEKİRDAĞ 2 NO’LU F TİPİ HAPİSHANESİNDE KEYFİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI

- F Tipi hapishanelerdeki disiplin soruşturmaları ikinci bir infaz halini almıştır. Ayrıca idarelerinin keyfi olarak verdiği disiplin cezaları, (iletişim, mektup, açık ve kapalı görüş yasağı, sohbet alanına çıkarmama vb.) zaten tecrit edilmiş olan tutsakları hayattan kopararak psikolojik ve fiziksel olarak çökertmeyi amaçlamaktadır. Slogan atmak, kapı dövmek, çıplak aramaya karşı direnmek, yüksek sesle şarkı söylemek, koridorda karşılaştığı bir arkadaşına selam vermek gibi davranışlar disiplin cezalarının gerekçesini oluşturmaktadır. Tecrit içinde tecrit olan disiplin cezaları kaldırılsın!

TUTSAKLARIN KİTAP YASAĞINA KARŞI İTİRAZINA 2. ACM DEN RED KARARI

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi tutsakların kitap yasağına karşı yaptıkları itirazı reddetti. Böylece mücadele sonucu kitapları iade edilen tutsakların hapishane idaresinin uygun gördüğü “an” yeniden alınabilir. Tutsaklara saldırmak için yeni bir gerekçe olarak kitap yasağını kullanacaklardır. Kitaplarımızı vermeyeceğiz, beynimizi çürütmenize izin vermeyeceğiz!

- Sincan Kadın Hapishanesinde  sohbet hakkı hala gasp ediliyor. Aylık yapılan açık görüşlerde kendi ailesi ile ayrı oturmaya zorluyorlar. Yayınlar - kitaplar okuma komisyonunda keyfi olarak 2 hafta bekletiliyor. Hapishane idaresi derhal bu keyfi uygulamalardan vazgeçmelidir

İşbirlikçi AKP iktidarı halk ayaklanmasını bastırmak, açıklamaya katılan halka gözdağı vermek amacıyla türkiyenin bir çok ilinde operasyonlara başvurarak yüzlerce devrimci demokrat halktan insanları gözaltına alıp F Tipi Tecrit hücrelerine atmıştır. Halkın ayaklanmasını ne AKP'nin faşizmi ne de pervasızlığı söndüremez. Gezi parkı eylemlerinden dolayı tutuklananlar derhal serbest bırakılsın

AKP’nin oluşturmaya çalıştığı korku imparatorluğu ezilenlerin öfkesiyle çatırdıyor. Onların  “barış”ı köleci bir barıştır, “çözüm”ü de emperyalist/burjuva bir çözümdür. Onların demokrasisi sömürücü sınıflar için demokrasi emekçiler için faşizmdir. Gerçek demokrasi ve özgürlük, ezilen milyonların örgütlü gücüyle, “ayakların baş”olmasıyla gelecektir. “Faşizme karşı omuz omuza” yürüyen işçileri, emekçileri ve tüm direnişçileri, dört duvar arasındaki kardeşlerini  “Devrimci Tutsaklara Özgürlük!” şiarıyla selamlıyoruz.

DEVRİMCİ TUTSAKLAR TESLİM ALINAMAZ!

TECRİT İŞKENCESİNE SON!

KAHROLSUN FAŞİZM YAŞASIN MÜCADELEMİZ!

HASTA TUTSAKLAR SERBEST BIRAKILSIN

TECRİTE KARŞI MÜCADELE PLATFORMU (TKMP)

Kaynak: http://www.halkinsesitv.com

İlişkili İçerik