Adnan Öztel

Hasta tutsak Adnan Öztel'den üç kitap birden

‘Sorgu’ isimli eseri, bir kitabın nasıl okunması gerektiğine çarpıcı bir örnek olarak değerlendirilmekte. Bu analize göre, Öztel, rastgele okuma yapmaz, okuduklarını sorgular, katharsis yapar, yeni saptama ve önerilerde bulunur

Adnan Öztel, benim dava arkadaşlarımdan biri. Tam 16 yıldır hapisanelerde ikamet ediyor. İktidar değişmez ve siyasi mahpuslara bir af çıkmazsa, en az 14 yıl daha ‘yatması’ gerekecek. Ancak Öztel, içerideki zamanını “ne zaman dışarı çıkarım” beklentisiyle değil, gece-gündüz düşünerek, yazarak, kısaca üreterek geçiriyor.

159. F Oturma eylemimizde, Bafra T Tipi Cezaevinde müebbet hapis cezasını çekmekte olan Adnan Öztel

BASINA VE KAMUOYUNA 04.04.2015

Değerli basın emekçileri ve duyarlı halkımız,

159. F Oturma eylemimizde, Bafra T Tipi Cezaevinde müebbet hapis cezasını çekmekte olan Adnan Öztel’i konu edeceğiz.

Devletin hasta mahpuslara kin dolu yaklaşımının tipik bir örneği olan Adnan Öztel’in öyküsü kısaca şöyle: